Husets historia

Omedelbart norr om Turinge kyrka, vid gamla landsvägen mot Mariefred, ligger Turinge sockens gamla fattigstuga. Enligt tillgängliga arkivalier uppfördes den 1780 sedan ägaren till Vidbynäs, majoren Carl Gustaf Elgenstierna, skänkt mark och innehavaren av Nykvarns bruk, majoren Axel Tham, skänkt medel och material.

Den bastanta fattigstugan var sedan i bruk för socknens fattiga fram till oktober 1921 då verksamheten flyttades över till provisoriskt ålderdomshem i Smedsbygget. I den gamla fattigstugan bodde det dock kvar några personer fram till 1945. Den sista hyresgästen bodde då kvar en trappa upp. Moa Martinssons mor, Kristina Schwartz gift Karlsson bodde som änka 1930 i fattigstugan. Hon föddes 1871. Hon arbetade under den tidensom lumpsortereska på pappersbruket. Källa: Turinge församlingsbok från 1930 på sidan 43 och Harry Kämpe (gammal Nykvarnsbo – ej i livet längre), som arbetade ihop med henne när han var en ung pojke.

Byggnaden övertogs av Hemvärnet som använde byggnaden som förråd.Den funktionen hade huset fram till början av 1980-talet. Fattigstugan stod sedan utan funktion och förfallet tilltog. Bidragande orsak var att vägen höjts kraftigt och orsakade fuktskador då den gamla dräneringen delvis sattes ur spel. En annan orsak var att jordbrukaren plöjde för nära huset och orsakade skador på grunden.

I samband med europeiska byggnadsvårdsåret 1975 uppmärksammades Fattigstugan och dess bristfälliga kondition. Kommunstyrelsen lovade vidta åtgärder för att stoppa förfallet. Tidvis låg ett par presenningar över taket. Det skulle dröja till 1982 innan man åtgärdade skadorna på taket. Sedan följde segslitna förhandlingar med olika instanser som resulterade i att Riksantikvarieämbetet ställde medel till förfogande för en antikvarisk upprustning av byggnaden. Arbetena där Södertälje kommun fick bidra med en del medel kom igång våren 1986 och leddes av arkitekten, professor Ove Hidemark.

Efter färdigställandet har byggnaden haft olika hyresgäster och
har under de senaste åren används för handel.